వెండి తెర పై మహిళా శక్తి

తెలుగు సినిమా తొలినాళ్లలో స్త్రీలను ఆదర్శవంతమైన భార్య లేదా తల్లిగా చిత్రీకరించేవారు. వారు విధేయులుగా, గృహస్థులుగా మరియు సద్గుణవంతులుగా చిత్రీకరించబడ్డారు మరియు వారి ప్రధాన ఉద్దేశ్యం వారి భర్తలు మరియు పిల్లలకు మద్దతు ఇవ్వడం. వారి పాత్రలు తరచుగా పాడటం మరియు నృత్యం చేయడానికి మాత్రమే పరిమితం చేయబడ్డాయి మరియు వారికి చాలా అరుదుగా గణనీయమైన పాత్రలు ఇవ్వబడ్డాయి. స్త్రీలు తరచుగా మూస పాత్రలలో చూపబడతారు మరియు వారి పాత్రలలో […]

Read More