Mahanaadu-Logo-PNG-Large

పురుషుడనే వాడు ఎలా ఉండాలి? ధర్మ శాస్త్రం ఏమని చెప్పబడింది?

స్త్రీ ఎలా ఉండాలో అనే కాదు, పురుషుడు కూడా ఎలా ఉండాలో ధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది. కానీ ఎందుచేతో ఈ పద్యం జన బాహుళ్యం లో లేదు.

కార్యేషు యోగీ, కరణేషు దక్షః, రూపేచ కృష్ణః, క్షమయాతు రామః, భోజ్యేషు తృప్తః, సుఖదుఃఖ మిత్రం, షట్కర్మయుక్తః ఖలు ధర్మనాథః (కామందక నీతిశాస్త్రం)

1.కార్యేషు యోగీ
పనులు చెయ్యడంలో ఒక యోగి వలె, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చెయ్యాలి.
2.కరణేషు దక్షః
కుటుంబాన్ని నడపడంలో, కార్యాలను నిర్వహించడంలో నేర్పుతో, సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. సమర్ధుడై ఉండాలి.
3.రూపేచ కృష్ణః
రూపంలో కృష్ణుని వలె ఉండాలి. అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా ఉండాలి.
4.క్షమయా తు రామః
ఓర్పులో రామునిలాగా ఉండాలి. పితృవాక్య పరి
పాలకుడైన రాముని వలె క్షమించేగుణాన్ని కలిగిఉండాలి ఒకే భార్యను కలిగి ఉండాలి.
5.భోజ్యేషు తృప్తః
భార్య/తల్లి వండినదాన్ని సంతృప్తిగా (వంకలు పెట్టకుండా) భుజించాలి.
6.సుఖ దుఃఖ మిత్రం
సుఖదుఃఖాలలో కుటుంబానికి మిత్రుని వలె అండగా ఉండాలి. మంచి చెడ్డలలో పాలు పంచుకోవాలి.
ఈ ఆరు పనులు సక్రమంగా చేసే పురుషుడు ఉత్తమ పురుషునిగా, ధర్మనాథునిగా కొనియాడబడతాడు.

-రాళ్లపల్లి