రామయ్యా.. ఏమయ్యా.. ఈ గోల

ఆర్జీవీ షష్టిపూర్తి వయసులో ఏంటయ్యా ఈ పనులు అంటున్నారు నెటిజన్లు. ఇంతకీ ఏం చేశాడు అంటే ఆయన షేర్‌ చేసిన ఆ ఫొటో చూస్తే అందరూ ముక్కు మీద వేలు వేసుకోవల్సిందే. 60 ప్లస్‌ అంటే ఏంటి… దాదాపు అంతా అయిపోయింది అనుకుంటారు. కానీ వీటన్నిటికీ విరుద్ధం ఆర్జీవీ. ఈ వయసులో మందు.. ముక్క..మగువ అంటూ ఎప్పటికప్పుడు అందరికీ షాక్‌ల మీద షాక్‌లు ఇస్తూ ఉంటాడు. పోనీ తను చేసుకునేది […]

Read More